Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Toruniu informuje, że poniżej wymienieni lekarze z powodu zgłoszonej nieobecności nie będą świadczyli usług medycznych we wskazanych  terminach: