Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Toruniu informuje, że poniżej wymienieni lekarze z powodu zgłoszonej nieobecności nie będą świadczyli usług medycznych we wskazanych  terminach:

W DNIACH 27.11 - 1.12.2017 DR ZGOLIŃSKA NIE PRZYJMUJE

W DNIACH 27.11 - 1.12.2017 DR NITECKA NIE PRZYJMUJE 

W DNIU 28.11.2017 DR MARSZAŁEK NIE PRZYJMUJE

W DNIU 30.11.2017 DR  LESZNIEWSKI NIE PRZYJMUJE