Uwaga !

W Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Toruniu jest uruchomiony punkt poboru wymazów COVID-19.

Wymazy pobierane są w godzinach 10:00 - 12:00 od poniedziałku do piątku  w namiocie znajdującym się na parkingu przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 1.

Zgodnie z umową z NFZ, wymazy pobierane są:

  • pacjentom kierowanym na leczenie uzdrowiskowe
  • rolnikom kierowanym na leczenie rehabilitacyjne
  • pacjentom dializowanym
  • pacjentom w 10 dobie kwarantanny
  • pacjentom kierowanym przez lekarza POZ
Informacje pod nr. tel.: 56 622 74 32, oraz 697 667 669


W celu usprawnienia pracy punktu poboru wymazu SARS-CoV-2 wprowadza się dzienny limit wynoszący 120 osób.


Szanowni Pacjenci!

W związku z utrzymującym się stanem epidemii oraz w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, jak również postępując wg. wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska do odwołania wprowadza nowe zasady funkcjonowania Przychodni:PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

1.   Wizyty w gabinetach lekarskich odbywają się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Rejestracją Ogólną
tel.
56 652 11 44; 56 652 28 98, zgodnie z harmonogramem pracy lekarzy POZ.
 

2.  W dalszym ciągu udzielane są porady lekarskie w formie teleporad.

Niezarejestrowani Pacjenci proszeni są o nie zgłaszanie się osobiste do Przychodni. 

3. Pacjenci posiadający aktualne deklaracje do lekarzy POZ mają możliwość składania zamówień na recepty online. Przypominamy, że aby otrzymać kod odbioru e-recepty poprzez wiadomość sms konieczne jest posiadanie Internetowego Konta Pacjenta.


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

1. Pacjenci zarejestrowani na wizyty w Poradniach AOS WSPL SPZOZ proszeni są o stawianie się nie wcześniej niż 10 min. przed wyznaczoną godziną wizyty, w celu uniknięcia niepotrzebnego gromadzenia się przed wejściem do gabinetu oraz w miarę możliwości bez osób towarzyszących.

2.   Jednocześnie w dalszym ciągu porady specjalistyczne udzielane są także w formie teleporad.


REHABILITACJA

Pracownia fizjoterapii realizuje zabiegi rehabilitacyjne tylko i wyłącznie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej pod numerem 56 652 11 31.
Dla pacjentów zarejestrowanych na zabiegi rehabilitacyjne, w celu dostarczenia skierowania w postaci skanu, została utworzona skrzynka e-mail: rehabilitacja@wspl-torun.pl

 

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

1.   Wizyty planowe nie są realizowane do odwołania.

2.   Pacjenci pozostający w trakcie leczenia, u których wystąpią dolegliwości związane z wcześniejszymi zabiegami, oraz pacjenci bólowi zostaną przyjęci po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem 56 652 21 30.

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA

Porady psychiatryczne i psychologiczne udzielane są w formie teleporad.

 

LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Laboratorium w godzinach 7:30 – 10:00 realizuje tylko zlecenia poprzedzone zgłoszeniem telefonicznym pod numerem 56 652 12 78.


Do wszystkich poradni WSPL SPZOZ w Toruniu do odwołania pacjenci obowiązkowo zgłaszają się w maseczkach oraz po wypełnieniu krótkiej ankiety epidemicznej i badaniu temperatury ciała.


 Prosimy o zrozumienie i zastosowanie się do nowych zasad funkcjonowania Przychodni.