Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu podejmie współpracę z lekarzami specjalistami lub w trakcie specjalizacji z zakresu:
  • ginekologii

  • okulistyki

  • diabetologii

  • rehabilitacji

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu podejmie współpracę z:

  • rejestratorką medyczną

Kontakt: