ZMIANY PRZY ZAPISIE

DO LEKARZA SPECJALISTY

OD 1 STYCZNIA 2015 r.

 

 ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2015 R.,WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN W USTAWIE Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 ROKU O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:

 

PACJENT ZAPISUJĄCY SIĘ PO RAZ PIERWSZY
DO LEKARZA SPECJALISTY :

(OKULISTA, DERMATOLOG, UROLOG, LARYNGOLOG, CHIRURG, ORTOPEDA, ALERGOLOG,KARDIOLOG, ENDOKRYNOLOG, DIABETOLOG,NEUROLOG,  PORADNIA REHABILITACYJNA)

ZOBOWIĄZANY JEST DO OKAZANIA ORYGINAŁU SKIEROWANIA OD LEKARZA POZ LUB SPECJALISTY.

PO UZGODNIENIU TERMINU WIZYTY U SPECJALISTY, ORYGINAŁ WW. SKIEROWANIA POZOSTAJE
W REJESTRACJI U ŚWIADCZENIODAWCY.

JEŻELI PACJENT DOKONAŁ ZAPISU NA WIZYTĘ
DO SPECJALISTY TELEFONICZNIE ZOBOWIAZANY JEST DOSTARCZYĆ TAKIE SKIEROWANIE W CIĄGU 14 DNI OD DNIA ZAPISU U ŚWIADCZENIODAWCY.

W PRZYPADKU NIE DOSTARCZENIA SKIEROWANIA W WW. TERMINIE, PACJENT ZOSTAJE SKREŚLONY Z LISTY OCZEKUJĄCYCH.

 

 

 

 

Informacja w sprawie obowiązku posiadania od dnia 1 stycznia 2015 r. skierowań
do lekarza okulisty i lekarza dermatologa

 

 

Z dniem 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138), na podstawie których do lekarza dermatologa i okulisty będzie wymagane skierowanie.

 

Pacjenci, którzy zgłoszą się do poradni okulistycznej i dermatologicznej po 1 stycznia 2015 roku będą więc musieli przedstawić wymagany dokument - skierowanie.

 

Jednocześnie informujemy, iż osobom, które zostaną zapisane do końca 2014 roku na poradę w przyszłym roku (np. na styczeń, marzec 2015 …etc) do poradni dermatologicznej lub okulistycznej, świadczenia w tych poradniach  zostaną im udzielone bez skierowania, na dotychczasowych zasadach. Pacjenci, którzy będą kontynuować leczenie w powyższych poradniach również  nie będą zobowiązani dostarczyć skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Barbara Nawrocka

p.o. Rzecznik Prasowy

K-P OW NFZ w Bydgoszczy

 

 

Z dniem 31 grudnia 2014r.

lek. Andrzej  SACHA

przechodzi  na  emeryturę

i przestaje pracować w naszej Przychodni.

Jednocześnie 02.01.2015r.

rozpoczyna przyjęcia w POZ

specjalista chorób wewnętrznych

lek. Ewa  PAWŁOWSKA

Pacjenci – dla których lekarzem pierwszego kontaktu był

lek. Tomasz Jabłoński i lek. Andrzej  Sacha- będą mieli zabezpieczone świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej przez
lek. Ewę  Pawłowską  oraz pozostałych lekarzy POZ naszej Przychodni.
Ci z pacjentów, którzy chcieliby złożyć deklarację zmiany lekarza, mogą to uczynić wybierając :

lek. Wojciecha Łopatkę lub  lek. Ewę  Pawłowską