NIEOBECNOŚĆ  LEKARZY: 
W DNIU 30 STYCZNIA 2018  DR  MARSZAŁEK NIE PRZYJMUJE.