Informacja w sprawie obowiązku posiadania od dnia 1 stycznia 2015 r. skierowań 

 do lekarza okulisty i lekarza dermatologa

Z dniem 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138), na podstawie których do lekarza dermatologa i okulisty będzie wymagane skierowanie.

Pacjenci, którzy zgłoszą się do poradni okulistycznej i dermatologicznej po 1 stycznia 2015 roku będą więc musieli przedstawić wymagany dokument - skierowanie.

Jednocześnie informujemy, iż osobom, które zostaną zapisane do końca 2014 roku na poradę w przyszłym roku (np. na styczeń, marzec 2015 …etc) do poradni dermatologicznej lub okulistycznej, świadczenia w tych poradniach  zostaną im udzielone bez skierowania, na dotychczasowych zasadach. Pacjenci, którzy będą kontynuować leczenie w powyższych poradniach również  nie będą zobowiązani dostarczyć skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


ZE SMUTKIEM ZAWIADAMIAMY, ŻE PO DŁUGIEJ CHOROBIE  
W DNIU 27 WRZEŚNIA 2017 

ZMARŁ  OKULISTA

PŁK LEKARZ STANISŁAW GUTKOWSKI
DO  31 GRUDNIA 2017  PORADNIA OKULISTYCZNA W  WSPL
NIE  BĘDZIE CZYNNA