NIEOBECNOŚĆ  LEKARZY  
W DNIACH 5-6 MARCA 2018 DR ROZWADOWSKA-MIŁEK  Z POWODU CHOROBY NIE PRZYJMUJE