UWAGA  PACJENTKI !!!!

REJESTRACJA  DO  PORADNI  GINEKOLOGICZNEJ  ODBYWA SIĘ  W  GODZINACH  PRACY   PORADNI  LUB  PO GODZINACH  JEJ  FUNKCJONOWANIA  W REJESTRACJA OGÓLNEJ  UL. SZUMANA  2  DO GODZ. 17:45    LUB   TELEFONICZNIE  (TEL: 56 6522898  oraz  56 6521144)