UWAGA  PACJENTKI !!!!

REJESTRACJA  DO  PORADNI  GINEKOLOGICZNEJ  ODBYWA SIĘ  W  GODZINACH  PRACY   PORADNI  LUB  PO GODZINACH  JEJ  FUNKCJONOWANIA  W REJESTRACJA OGÓLNEJ  UL. SZUMANA  2  DO GODZ. 17:45    LUB   TELEFONICZNIE  (TEL: 56 6522898  oraz  56 6521144)


NIEOBECNOŚCI   LEKARZY:        

Z DNIEM 21  LISTOPADA 2017r  DR  ZMUDZIŃSKI KOŃCZY PRACĘ W NASZEJ  PRZYCHODNI.