UWAGA  PACJENTKI !!!!

REJESTRACJA  DO  PORADNI  GINEKOLOGICZNEJ  
ODBYWA SIĘ  W  GODZINACH  PRACY   PORADNI  LUB  PO GODZINACH  JEJ  FUNKCJONOWANIA  
REJESTRACJA OGÓLNEJ  UL. SZUMANA  2  
DO GODZ. 18:00   LUB   TELEFONICZNIE  
(TEL: 56 652 28 98  oraz  56 652 11 44)