NIEOBECNOŚĆ  LEKARZY: 
W DNIU  07  czerwca  2018 r dr  KRZEMKOWSKA   PRZYJMUJE do  godz. 9:45.