Informacja w sprawie obowiązku posiadania od dnia 1 stycznia 2015 r. skierowań 
do lekarza okulisty i lekarza dermatologa

Z dniem 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138), na podstawie których do lekarza dermatologa i okulisty będzie wymagane skierowanie.

Pacjenci, którzy zgłoszą się do poradni okulistycznej i dermatologicznej po 1 stycznia 2015 roku będą więc musieli przedstawić wymagany dokument - skierowanie.


NIEOBECNOŚĆ  LEKARZY:
W DNIU 28 CZERWCA 2018 DR KIJAK NIE PRZYJMUJE