NIEOBECNOŚĆ  LEKARZY:
W DNIACH 04-13.09. 2018 DR LITWIN NIE PRZYJMUJE

W DNIACH  18 i 25 WRZEŚNIA 2018 DR LITWIN PRZYJMUJE W GODZ. 14:00-18:00  
W DNIACH  10; 17 i 24 WRZEŚNIA 2018 DR KADŁUBOWSKI PRZYJMUJE W GODZ. 11:00-15:00