NIEOBECNOŚĆ  LEKARZY:    
W DNIU  07  GRUDNIA   2017 DR LITWIN NIE PRZYJMUJE
W DNIACH  6 i 8 GRUDNIA 2017 DR RUDZKI   NIE PRZYJMUJE