NIEOBECNOŚĆ  LEKARZY:  
W DNIU 28  LUTEGO 2018  DR  LITWIN PRZYJMUJE OD GODZ. 15:00.
W DNIU 05  MARCA 2018  DR KADŁUBOWSKI NIE PRZYJMUJE.
W DNIU 09  MARCA 2018  DR  RUDZKI NIE PRZYJMUJE.
W DNIU  15 MARCA 2018  DR  LITWIN  NIE  PRZYJMUJE.