NIEOBECNOŚĆ  LEKARZY:  

W DNIU  21 CZERWCA  2018 DR LITWIN NIE PRZYJMUJE