NIEOBECNOŚĆ  LEKARZY: 
w dniu 21 czerwca 2018  dr  ZAWADZKA-GRALEC  NIE  PRZYJMUJE.