NIEOBECNOŚĆ  LEKARZY:  W DNIU  24  LISTOPADA 2017  DR  ZAWADZKA-GRALEC  PRZYJMUJE DO GODZ. 12:30