Rejestracja  telefoniczna :

1.Rejestracja  ogólna: 

tel:  56 6522898   godz. 8:00 - 10:00    tylko  rejestracja do lekarzy POZ   

tel:  56 6522898  oraz 56 6521144    godz. 10:00 - 18:00      rejestracja do lekarzy POZ  oraz  lekarzy  specjalistów 

2.Rejestracja  pediatryczna: 

tel:  56 6522051   godz. 8:00 - 17:30