NIEOBECNOŚĆ  LEKARZY:

W DNIACH 20; 27. 08. i 17.09.   2018 R.     DR. WŁODARCZYK   NIE PRZYJMUJE 
W DNIU   16  SIERPNIA   2018   DR  KĘPA  NIE PRZYJMUJE