Jako nocną i świąteczną opiekę zdrowotną rozumieć należy możliwość skorzystania z porady lekarskiej od poniedziałku do piątku od godziny 18:00 do godziny 7:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać wyłącznie w przypadkach nagłego zachorowania bądź nagłego pogorszenia stanu zdrowia.


Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu

ul. Uniwersytecka 17 w budynku A wejście od parkingu, tylko dla dorosłych mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia


Specjalistyczne Przychodnie Medycyny Rodzinnej „Rudkak-Med"

ul. Podgórska 24, tylko dla mieszkańców (dorosłych i dzieci) lewobrzeżnej części Torunia.


Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych
ul. Konstytucji 3 Maja 40

świadczenia w zakresie opieki pediatrycznej dla dzieci (do 18 roku życia) z prawobrzeżnej części Torunia 

tel. 56 679 45 85