PRACOWNIA   BADAŃ   PSYCHOLOGICZNYCH   KIEROWCÓW 

mgr GRZEGORZ GÓRECKI