NIEOBECNOŚĆ  LEKARZA:
W DNIU 23 MAJA 2018  DR  CHMIEL  Z POWODU CHOROBY NIE  PRZYJMUJE