NIEOBECNOŚĆ  LEKARZA:

W DNIU 14 MARCA 2018 DR  CHMIEL  
PRZYJMUJE DO GODZ. 11:00