W DNIU 03 stycznia 2018 DR  CHMIEL  NIE  PRZYJMUJE