Szanowni Pacjenci !

1. WSPL SPZOZ umożliwia (dla chętnych pracodawców i pracowników) wykonywanie badań okresowych
z Kodeksu Pracy, z Ustawy o transporcie drogowym oraz służb mundurowych.

W pierwszej kolejności będziemy wykonywać zaległe badania okresowe, których termin ważności upłynął 31.03.2020 r. lub szybciej.

2. Informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje przepis wydłużający ważność terminu dotychczasowych badań okresowych do 3 miesięcy od zakończenia stanu pandemii, dlatego wykonywanie obecnie badań okresowych przez pracodawcę i pracownika pozostaje fakultatywne

3. Wykonywanie pozostałych badań w tym wstępnych i kontrolnych pozostaje na dotychczasowych zasadach.

4. Konsultacje specjalistyczne z braku obsady mogą odbywać się w zastępstwie u lekarza medycyny pracy (Wytyczne IMP 17.03.2020 r.), ale tylko dla badań wykonywanych dla potrzeb Kodeksu pracy.

Dla wszystkich wizyt w Medycynie Pracy obowiązuje wcześniejsza, terminowa rejestracja telefoniczna pod numerem tel. 56 652 24 29 lub 56 652 10 68.

Do Poradni Medycyny Pracy WSPL SPZOZ w Toruniu do odwołania pacjenci obowiązkowo zgłaszają się
w maseczkach oraz po wypełnieniu krótkiej ankiety epidemicznej i badaniu temperatury ciała.