Szanowni Pacjenci !

1. „Decyzją Sejmu RP badania okresowe pracowników, żołnierzy zawodowych, strażaków, kierowców
(z ustawy o transporcie drogowym i kodeksu pracy) oraz policjantów, których ważność upłynęła po dniu
7 marca 2020 r. zachowują w dalszym ciągu swoja ważność.

Pracownik i pracodawca nie ma obecnie obowiązku wykonywania badań okresowych. Badania wstępne, kontrolne, kierowców (tylko z ustawy o kierujących pojazdami w tym dla pojazdów uprzywilejowanych) i ochroniarzy wykonujemy po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem
tel. 56 652 24 29.

Podstawa prawna: Art. 12a 1, Art. 31k, Art. 31m Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2020 r., poz. 568).

2. W świetle nowych przepisów w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie będzie mógł przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie także inny lekarz (nawet bez umowy z podstawową jednostka medycyny pracy).

Poradnia Medycyny Pracy czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 12:00.
Przyjęcia wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem 56 652 24 29.

3. Jednocześnie pragniemy zawiadomić, że trwają pracę techniczne i ustawodawcze nad możliwością wykonywania badań także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (zdalnie) w okresie pandemii- będą Państwo na bieżąco informowani.

4. Więcej szczegółów w sprawie badań medycyny pracy w okresie pandemii (szczegółowe zasady, procedury, sposób wydawania orzeczeń itp) będziemy umieszczać na specjalnie dedykowanej do tego celu stronie internetowej: www.badaniapracownicze.pl

5. W celu przyszłej wymiany informacji medycznych dla pracowników dla potrzeb badań medycyny pracy została stworzona specjalna skrzynka pocztowa: medycynapracy@wspl-torun.pl