WCAG 2.0 (Level AA)

Medycyna Pracy

Umowa na badanie Medycyny Pracy

Skierowanie na badania lekarskie do celów san. -epid.

Skierowanie na badania lekarskie wst./okr./kontr.

Oświadczenie


Dokumentacja medyczna

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru wyników RTG / USG


Laboratorium

Cennik badań laboratoryjnych

Upoważnienie do odbioru wyników laboratoryjnych


Recepty

Zamówienie recepty

Oświadczenie do odbioru recept

Upoważnienie do odbioru recept


Deklaracje

Deklaracja wyboru lekarza POZ

Deklaracja wyboru piel. POZ

Deklaracja wyboru położnej